Scroll to top

3.280 ένστολοι με 4 διαγωνισμούς


- 5 Μαΐου 2010

 • PROSLIPSEISΜπαράζ προσλήψεων ένστολων, τακτικού και εποχικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία, τον Στρατό και την Πυροσβεστική δρομολογεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το επόμενο τρίμηνο.Tο σχετικό αίτημα βρίσκεται ήδη στο υπουργείο Οικονομικών προς έγκριση, και προβλέπει την πρόσληψη στην ΕΛ.ΑΣ. 1.500 Ειδικών Φρουρών, 150 Συνοριοφυλάκων, καθώς και 1.500 Δόκιμων Αστυφυλάκων και 150 Δόκιμων Υπαστυνόμων για κατάταξη στην Αστυνομική Ακαδημία μέσω εισαγωγικών εξετάσεων.

  Παράλληλα θα προκηρυχθούν άμεσα 630 θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα (κλιμάκια εθνικών οδών), ενώ μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού θα μονιμοποιηθούν 1.000 Δασοπυροσβέστες.

  1) 1.500 Ειδικοί Φρουροί

  Η πρόσληψη της νέας «φουρνιάς» των 1.500 Ειδικών Φρουρών θα γίνει μετά την έκδοση προκήρυξης από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από τους 1.500 ειδικούς φρουρούς, ποσοστό 80% (1.200 θέσεις) καλύπτεται συνήθως από υποψήφιους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων λυκείου (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο σπουδών δέσμης) με εξαίρεση εκείνους του Α Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών και των Σχολών ΟΑΕΔ. Το υπόλοιπο 20% (300 θέσεις) καλύπτεται από υποψήφιους που διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίο Β Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β Κύκλου σπουδών μαθητείας του ΟΑΕΔ και πτυχίο Ναυτικού Λυκείου. Οι ειδικοί φρουροί  προσλαμβάνονται στην Ελληνική Αστυνομία με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες, (άνδρες και γυναίκες), απόφοιτοι Λυκείου, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άντρες), να έχουν ανάστημα άνω του 1,70 μ. και να μην υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.

  Ως πρόσθετα προσόντα

  πρόσληψης θεωρούνται:

  Η γνώση ξένης γλώσσας.

  Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης.  Ο υποψήφιος να είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει δολοφονηθεί ή τραυματιστεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος ή εξαιτίας αυτού.

  Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.

  Η κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ, ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

  Ο υποψήφιος να είναι γονιός ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

  Η βαθμολογία των ειδικών φρουρών γίνεται με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

  Τον γενικό βαθμό Απολυτηρίου ή πτυχίου Λυκείου ή TEE.

  Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως ΕΠΥ (1 έως 4 μονάδες).

  Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (1 έως 3 μονάδες).

  Την κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» (2 μονάδες).

  Την κατοχή άδειας οδήγησης (1 έως 2 μονάδες).

  Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει δολοφονηθεί ή τραυματιστεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος ή εξαιτίας αυτού (10 μονάδες).  Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας (2 έως 6 μονάδες).

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα αστυνομικά τμήματα του τόπου κατοικίας τους, αμέσως μόλις εκδοθεί η προκήρυξη και οριστεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Υπενθυμίζεται πως οι υποψήφιοι για τις θέσεις ειδικών φρουρών, μετά την κατάταξή τους στους πίνακες επιτυχόντων, θα κληθούν να προσέλθουν για εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, που περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές- αθλητικές δοκιμασίες.  Οι επιτυχόντες καλούνται να εξεταστούν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά, μέσω υγειονομικών εξετάσεων και ψυχοτεχνικών-αθλητικών δοκιμασιών.  Οι δοκιμασίες αυτές περιλαμβάνουν Δρόμο 100 μ., Δρόμο 1.000 μ., άλμα σε ύψος, άλμα σε μήκος, ρίψη σφαίρας. Οσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί προσλαμβάνονται ως ειδικοί φρουροί στην Ελληνική Αστυνομία. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τη συμπλήρωση πενταετούς θητείας (στην οποία περιλαμβάνεται ο χρόνος της βασικής εκπαίδευσης) μπορούν να μείνουν μόνιμα στο Σώμα, έπειτα από την υποβολή σχετικής αίτησης. Οσοι δεν υποβάλουν αίτηση μονιμοποίησης, με τη λήξη της θητείας τους απολύονται με απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

  2) 630 προσλήψεις για  εθνικούς δρόμους

  Αμεσα αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης πλήρωσης 630 θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα (κλιμάκια εθνικών οδών) από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού θα μονιμοποιηθούν άλλοι 1.000 Πυροσβέστες από τους περίπου 5.500 συμβασιούχους που υπηρετούν στο Σώμα. Εξάλλου, από μέρα σε μέρα το υπουργείο Εσωτερικών θα εγκρίνει την πρόσληψη των εποχικών δασοπυροσβεστών -εν όψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου- αν και σύμφωνα με πληροφορίες οι θέσεις θα είναι μειωμένες φέτος, λόγω των γενικότερων περικοπών που εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα. Σημειώνεται πως στο Πυροσβεστικό Σώμα εργάζονται περίπου 5.500 Πυροσβέστες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τα 630 άτομα θα στελεχώσουν από τον Μάιο 21 νέα πυροσβεστικά κλιμάκια που θα λειτουργήσουν στους εθνικούς δρόμους.

  Οι ανάδοχες εταιρείες που κατασκευάζουν τους εθνικούς δρόμους προσφέρουν τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και τα κτίρια (βάσει της σύμβασης με το κράτος) και η Πυροσβεστική υποχρεούται να επανδρώσει με προσωπικό τα κλιμάκια αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην προκήρυξη θα συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν ανάλογη εμπειρία, η οποία και θα πριμοδοτείται με 55%, δηλαδή θα αφορά κυρίως συμβασιούχους Δασοπυροσβέστες, που απασχολούνται με οκτάμηνες συμβάσεις από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο.

  3) 1.000 θέσεις από τους εποχικούς

  Σε ό,τι αφορά την πλήρωση των 1.000 θέσεων  στο Πυροσβεστικό Σώμα, αυτές θα καλυφθούν από τη «δεξαμενή» των συμβασιούχων δασοπυροσβεστών και κυρίως από τους νεότερους ηλικιακά.  Οι υπόλοιποι θα απορροφηθούν στο νέο Ειδικό Σώμα Πολιτικής Προστασίας από το 2011, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.  Το νέο Ειδικό Σώμα που θα συσταθεί θα διαχειρίζεται καταστάσεις κρίσεων (πυρκαγιές, σεισμούς, φυσικές καταστροφές) και θα στελεχωθεί κεντρικά και περιφερειακά με το κατάλληλο προσωπικό (από τεχνικούς, δασολόγους, δασοπόνους, πυροσβέστες κ.λπ.) αφού περάσουν από βασική εκπαίδευση.  Υπενθυμίζεται πως από τον Απρίλιο του 2010, με την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες θα εργαστούν για τελευταία φορά με 8μηνη σύμβαση, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η διαβούλευση για τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου αξιοποίησής τους.

   

  4) 150 θέσεις για συνοριοφύλακες

  Η τελευταία πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων μετρά ήδη μία τριετία και το αίτημα του υπουργείου για τη σύσταση 150 νέων οργανικών θέσεων συνοριακών φυλάκων στα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης σε νησιωτικές περιοχές της χώρας, λογικά δεν θα «σκοντάψει» πάνω στο υπουργείο Οικονομικών. Σε σχέδιο Π.Δ. που ψηφίστηκε το 2008 ορίζεται πως η πρόσληψη συνοριοφυλάκων θα γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, με συγκεκριμένη μοριοδότηση που θα εξετάζεται από 3μελή επιτροπή της ΕΛ.ΑΣ., η οποία θα συγκροτείται με απόφαση του αρχηγού της Αστυνομίας. Αντρες και γυναίκες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 μ., ενώ η βαθμολογία τους θα βασίζεται στο άθροισμα που προκύπτει από τον γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου, στον οποίο θα προστίθενται διάφορες μονάδες ανάλογα με κριτήρια εντοπιότητας, γνώσεων κ.λπ. Η Επιτροπή της ΕΛ.ΑΣ. θα συντάσσει πίνακα σειράς επιτυχίας των υποψηφίων κατά νομό ή νησί, με βάση τα μόρια και όσοι περιλαμβάνονται σε αυτόν θα υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

 • Δείτε επίσης...