Scroll to top

4.724 γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί σε ΟΠΑΔ και OAEE


- 24 Μαΐου 2010

 • Από μέρα σε μέρα αναμένεται η προκήρυξη  για 159 ελεγκτές γιατρούς και 65 οδοντιάτρους  στον ΟΠΑΔ. 4.500 με σύμβαση στον ΟΑΕΕ

   

  Ζήτημα ημερών είναι η προκήρυξη πρόσληψης 159 Ελεγκτών Ιατρών και 65 Ελεγκτών Οδοντιάτρων στον Οργανισμό Περίθαλψης Εργαζομένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), ενώ ένα βήμα πριν από την έκδοση βρίσκεται και η προκήρυξη του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, που αφορά συνολικά 4.500 συμβάσεις ιατρών και φαρμακοποιών.
  Αναλυτικότερα, για τις 224 θέσεις στον ΟΠΑΔ απαιτούνται οι υπογραφές των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να «βγει στον αέρα» ο σχετικός διαγωνισμός.
  Το αίτημα είχε υποβληθεί στο ΑΣΕΠ προς έγκριση, την οποία είχε λάβει από την 1η Φεβρουαρίου, αλλά έκτοτε είχε «παγώσει», καθώς το υπουργείο Οικονομικών δεν ενέκρινε το σχετικό κονδύλι.

  Η επίσπευση των διαδικασιών σύναψης των νέων συμβάσεων αποφασίστηκε εξαιτίας των κενών που έχουν δημιουργηθεί από τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων των ελεγκτών ιατρών του ΟΠΑΔ και τα οποία καλύπτουν εκτάκτως νοσοκομειακοί γιατροί από όλη τη χώρα.
  Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί και οδοντίατροι θα μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους ΥΠΑΔ του Οργανισμού, όπου θα μπορούν να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά.
  Τα προσόντα που θα πρέπει να κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα ανατεθεί η εκτέλεση του έργου, έχουν ως εξής: 1. Οι γιατροί χωρίς ειδικότητα: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 2. Οι γιατροί με ειδικότητα: Αδεια τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας από την αρμόδια ελληνική Αρχή και άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
  Αξίζει να σημειωθεί πως οι συμβασιούχοι ιατροί δεν δικαιούνται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και επίδομα αδείας. Εξάλλου η απασχόληση σε έργα ή καθήκοντα ξένα με το έργο της σύμβασης απαγορεύεται.
  Σε ό,τι αφορά την προκήρυξη του ΟΑΕΕ (η οποία έχει ήδη λάβει την έγκριση του ΑΣΕΠ από τις 17 Φεβρουαρίου), η έκδοσή της έχει δρομολογηθεί για τον επόμενο μήνα. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 192 ιατροί Γενικής Ιατρικής (όλων των ειδικοτήτων) για τη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ, 8 Φαρμακοποιοί και 4.300 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, πανελλαδικά.
  Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οργανισμός θα προσλάβει θεραπευτές ιατρούς ειδικοτήτων Παθολόγου, ή Γενικής Ιατρικής ή άνευ ειδικότητας (όπου δεν υπάρχουν αιτήσεις Παθολόγων ή Γενικής Ιατρικής), Παιδιάτρου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Οφθαλμίατρου, Ωτορινολαρυγγολόγου, Ορθοπαιδικού, Δερματολόγου, Νευρολόγου, Ψυχιάτρου, Πνευμονολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Ρευματολόγου, Ενδοκρινολόγου και Αλλεργιολόγου.
  Οι υποψήφιοι θα συμβληθούν με τον ΟΑΕΕ με σχέση μίσθωσης έργου σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν την απαραίτητη αίτηση, στην οποία θα περιλαμβάνεται:

  – Πρόσφατο πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους, που πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η ειδικότητα και αν ο ιατρός κατέχει άλλη έμμισθη θέση. – Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία ο θεραπευτής ιατρός απαραίτητα θα δηλώνει ότι: α) Κατέχει ή όχι άλλη έμμισθη θέση και πού, β) Υπάρχει ή όχι επαγγελματική ή οικονομική σχέση του ιδίου ή συγγενικού του προσώπου με κλινική, ή εργαστήριο, ή φαρμακείο (και εάν υπάρχει σχέση, η αξιολόγηση εναπόκειται στην κρίση της Διοίκησης). – Φωτοτυπία ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΤΣΑΥ κλάδου σύνταξης με τα στοιχεία του ιατρού και η ημερομηνία εγγραφής του στο ΤΣΑΥ.

 • Δείτε επίσης...

 • error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!