Scroll to top

4.000 θέσεις για πυροσβέστες


- 14 Σεπτεμβρίου 2011

 • Μάχη για περισσότερα μόρια στους υποψήφιους

   

  Σε θέση μάχης βρίσκονται χιλιάδες υποψήφιοι, προκειμένου να διεκδικήσουν μία από τις 4.000 θέσεις Πυροσβεστών πενταετούς θητείας (με δυνατότητα ανανέωσης). Ο διαγωνισμός του Πυροσβεστικού Σώματος που ξεκίνησε και λήγει 23 Σεπτεμβρίου, αφορά την πλήρωση 3.400 θέσεων από το μέχρι σήμερα απασχολούμενο εποχικό προσωπικό και 600 θέσεων από ιδιώτες πολίτες. Απαραίτητη προϋπόθεση για μεν τους εποχικούς είναι να έχουν εργαστεί την τελευταία τετραετία, ενώ για τους υπόλοιπους υποψήφιους να είναι έως 29 ετών και βρίσκονται να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου καθώς και ανάστημα (χωρίς υποδήματα) 1,70μ. για τους άντρες και 1,65μ. για τις γυναίκες. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εποχικοί πυροσβέστες θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους (σε ειδικές περιπτώσεις το ανώτατο όριο προσαυξάνεται έως το 56ο έτος) και να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  Τα εξτρά
  Eξτρα πριμοδότηση προσφέρουν στους υποψήφιους τα εξής προσόντα:
  α) Ενα μόριο σε όσους έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις, τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός και τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά.
  β) Τρία μόρια στους έχοντες άριστη γνώση, δύο μόρια στους έχοντες πολύ καλή γνώση και ένα μόριο στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.
  γ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας».
  δ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.
  ε) Τρία μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και πέντε μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄ ή Ε΄,
  στ) Δέκα μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή εμπίπτει στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984.
  ζ) Εξι μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρία μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.
  η) Είκοσι πέντε μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη κατά τις αντιπυρικές περιόδους των ετών 2008 έως και 2010 και, εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή, έξι μόρια για καθεμία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους στον υποψήφιο που είχε κατά τις περιόδους αυτές την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη.
  θ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη για καθεμία αντιπυρική περίοδο των ετών 1998 έως και 2007 και δύο μόρια για κάθε περίοδο που είχε την ιδιότητα του εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού.
  ι) Ενα μόριο στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη.
  Σημειώνεται πως για τους εποχικούς πυροσβέστες δεν προσμετράται ο βαθμός του απολυτήριου τίτλου σπουδών, αλλά στα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προστίθενται πέντε μόρια αν είναι απόφοιτος Λυκείου ή τέσσερα αν είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή δύο μόρια αν είναι απόφοιτος κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας τους στο Πυροσβεστικό Σώμα μπορούν να ανανεώσουν τη θητεία τους ή να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα με αίτησή τους και εφόσον αποσπάσουν τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή τους.
  Που υποβάλλονται οι αιτήσεις
  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους έως τις 23 Σεπτεμβρίου, στις ακόλουθες υπηρεσίες του Π.Σ.:
  – Αθήνα (Λεωφόρος Γ. Γεννηματά -πρώην Τιτάν- έναντι Θριάσιου Νοσοκομείου, Μαγούλα Αττικής)
  – Θεσσαλονίκη (οδός Κρήτης 46)
  – Κομοτηνή (5ο χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης)
  – Κοζάνη (οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)
  – Ιωάννινα (οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)
  – Λάρισα (οδός Ιωαννίνων 96)
  – Πάτρα (οδός Μπιζανίου 3)
  – Τρίπολη (οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)
  – Λαμία (οδός Νέτσου 4)
  – Ερμούπολη (οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)
  – Μυτιλήνη (1ο χλμ. Μυτιλήνης – Θερμής, περιοχή Καρά Τεπέ)
  – Ηράκλειο Κρήτης (οδός Πλατεία Κύπρου 5)
  – Κέρκυρα (οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή)
  – Χίος (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)
  – Σάμος (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)
  – Λήμνος (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)
  – Ρόδος (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)
  – Κως (οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη)
  – Ζάκυνθος (οδός Αεροδρομίου)
  – Αργοστόλι (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)
  – Λευκάδα (περιοχή Μεγάλη Βρύση).
  Σε θέση μάχης βρίσκονται χιλιάδες υποψήφιοι, προκειμένου να διεκδικήσουν μία από τις 4.000 θέσεις Πυροσβεστών πενταετούς θητείας (με δυνατότητα ανανέωσης). Ο διαγωνισμός του Πυροσβεστικού Σώματος που ξεκίνησε και λήγει 23 Σεπτεμβρίου, αφορά την πλήρωση 3.400 θέσεων από το μέχρι σήμερα απασχολούμενο εποχικό προσωπικό και 600 θέσεων από ιδιώτες πολίτες. Απαραίτητη προϋπόθεση για μεν τους εποχικούς είναι να έχουν εργαστεί την τελευταία τετραετία, ενώ για τους υπόλοιπους υποψήφιους να είναι έως 29 ετών και βρίσκονται να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου καθώς και ανάστημα (χωρίς υποδήματα) 1,70μ. για τους άντρες και 1,65μ. για τις γυναίκες. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εποχικοί πυροσβέστες θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους (σε ειδικές περιπτώσεις το ανώτατο όριο προσαυξάνεται έως το 56ο έτος) και να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

  Τα εξτρά
  Eξτρα πριμοδότηση προσφέρουν στους υποψήφιους τα εξής προσόντα:
  α) Ενα μόριο σε όσους έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις, τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός και τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά.
  β) Τρία μόρια στους έχοντες άριστη γνώση, δύο μόρια στους έχοντες πολύ καλή γνώση και ένα μόριο στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.
  γ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας».
  δ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.
  ε) Τρία μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και πέντε μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄ ή Ε΄,
  στ) Δέκα μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή εμπίπτει στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984.
  ζ) Εξι μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρία μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.
  η) Είκοσι πέντε μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη κατά τις αντιπυρικές περιόδους των ετών 2008 έως και 2010 και, εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή, έξι μόρια για καθεμία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους στον υποψήφιο που είχε κατά τις περιόδους αυτές την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη.
  θ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη για καθεμία αντιπυρική περίοδο των ετών 1998 έως και 2007 και δύο μόρια για κάθε περίοδο που είχε την ιδιότητα του εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού.
  ι) Ενα μόριο στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη.
  Σημειώνεται πως για τους εποχικούς πυροσβέστες δεν προσμετράται ο βαθμός του απολυτήριου τίτλου σπουδών, αλλά στα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προστίθενται πέντε μόρια αν είναι απόφοιτος Λυκείου ή τέσσερα αν είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή δύο μόρια αν είναι απόφοιτος κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας τους στο Πυροσβεστικό Σώμα μπορούν να ανανεώσουν τη θητεία τους ή να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα με αίτησή τους και εφόσον αποσπάσουν τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή τους.
  Που υποβάλλονται οι αιτήσεις
  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους έως τις 23 Σεπτεμβρίου, στις ακόλουθες υπηρεσίες του Π.Σ.:
  – Αθήνα (Λεωφόρος Γ. Γεννηματά -πρώην Τιτάν- έναντι Θριάσιου Νοσοκομείου, Μαγούλα Αττικής)
  – Θεσσαλονίκη (οδός Κρήτης 46)
  – Κομοτηνή (5ο χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης)
  – Κοζάνη (οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)
  – Ιωάννινα (οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)
  – Λάρισα (οδός Ιωαννίνων 96)
  – Πάτρα (οδός Μπιζανίου 3)
  – Τρίπολη (οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)
  – Λαμία (οδός Νέτσου 4)
  – Ερμούπολη (οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)
  – Μυτιλήνη (1ο χλμ. Μυτιλήνης – Θερμής, περιοχή Καρά Τεπέ)
  – Ηράκλειο Κρήτης (οδός Πλατεία Κύπρου 5)
  – Κέρκυρα (οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή)
  – Χίος (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)
  – Σάμος (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)
  – Λήμνος (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)
  – Ρόδος (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)
  – Κως (οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη)
  – Ζάκυνθος (οδός Αεροδρομίου)
  – Αργοστόλι (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)
  – Λευκάδα (περιοχή Μεγάλη Βρύση).

   

 • Δείτε επίσης...

 • error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!