Σε 251 από 256 εκλ. τμήματα:

98%

Εκτύπωση: 

 

Υποψήφιος

Αποτελέσματα 2012

Ψήφοι

1

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1056

2

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

1379

3

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ

3358

4

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

757