Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 8-4-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:15 μ.μ., στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης (Αντισθένους 1, τηλ. 23510 46050). Η είσοδος στον χώρο του σχολείου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό (πιστοποιητικό εμβολιασμού, επίδειξη αρνητικού test, διπλή μάσκα, κλπ)

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων μαζί με πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] έως και την Τρίτη 5-4-2022.

 

(Δελτίο τύπου)