1 η αγωνιστική

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

2η αγωνιστική

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

3η αγωνιστική

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

4η αγωνιστική

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

5η αγωνιστική

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

6η αγωνιστική

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

7η αγωνιστική

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

8η αγωνιστική

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

9η αγωνιστική

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

10η αγωνιστική

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

11η αγωνιστική

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

12η αγωνιστική

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

13η αγωνιστική

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

14η αγωνιστική

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

15η αγωνιστική

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

16η αγωνιστική

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

17η αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

18η αγωνιστική

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

19η αγωνιστική

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

20η αγωνιστική

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

21η αγωνιστική

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

22η αγωνιστική

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

23η αγωνιστική

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

24η αγωνιστική

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ                      ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

25η αγωνιστική

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ                              ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                          Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ                     Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

26η αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ              Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012     ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                         ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                   ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998     Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ                                    Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ              ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ