Σχετικά με τις στοχευμένες αναθέσεις από τον Δήμο Κατερίνης σε συγκεκριμένες ΙΚΕ, τις οποίες κατήγγειλε ο Νίκος Τσιαμπέρας, και κατόπιν του εξωδίκου που υπέβαλε η εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Ραμπάν Χασάν Ογλού (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ), εξώδικη δήλωση-πρόσκληση και διαμαρτυρία στον δημοτικό σύμβουλο Κατερίνης αποστέλλει και η νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», κυρία ΕΙΛΑΝ ΙΔΡΙΖ ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ. Αναλυτικά στο εξώδικο αναφέρονται τα ακόλουθα:

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ            

 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

1.Της ΕΙΛΑΝ ΙΔΡΙΖ ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ………………………………., κατοίκου ……………………… ως νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» η οποία εδρεύει στην Κατερίνη, επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 9, με Α.Φ.Μ …………………………………………2.Της ΕΙΛΑΝ ΙΔΡΙΖ ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ………………………………….., κατοίκου Κατερίνης, με Α.Φ.Μ …………………………………

ΠΡΟΣ-ΚΑΤΑ

Του Νικολάου Τσιαμπέρα …………………………………………

Η δεύτερη από εμάς, είμαι διαχειρίστρια, ιδιοκτήτρια και μέτοχος της  πρώτης από εμάς εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  η οποία εδρευει στην Κατερίνη.  Δραστηριοποιείται  δε σε ολόκληρο το νομό έχοντας υποκαταστήματα , σε τουριστικες περιοχές αυτου.   Η μορφή της εταιρίας  συνίσταται σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) και δραστηριοποιείται στον τομέα εισαγωγής-εξαγωγής αγαθών και πρώτων υλών καθώς και στο γενικό εμπόριο χονδρικής και λιανικής όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 του καταστατικού της το οποίο έχει δημοσιευθεί  νομοτύπως.

Είναι μία εταιρεία η οποία διατηρεί  πέραν της έδρας της και δύο υποκαταστήματα και απασχολεί 4 άτομα προσωπικό την παρούσα στιγμη,ενώ κατά την διαρκεια του έτους απασχολει μεχρι και δωδεκα άτομα , και έχει ιδιαιτέρως μεγάλο  κύκλο εργασιών. Η εταιρεία  ακολουθεί πιστά τις επιταγές του νόμου και τους κανόνες ανταγωνισμού καθώς και τηρεί στο ακέραιο τις φορολογικές και  επαγγελματικές της υποχρεώσεις ενώ όπως ήδη επισημάνθηκε  απασχολεί τεσσερα άτομα και κατά συνέπεια καλύπτει τις ανάγκες τουλάχιστον ισάριθμων οικογενειών.

Ήδη εδώ και τρεις ημερες ,προς μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στην επιστολή παραίτησής σας η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κάνατε αναφορά σε εταιρείες Ι.Κ.Ε οι οποίες σχετίζονται με παράτυπες δραστηριότητες. Περαιτέρω, σε ανάρτηση σας στις 21 Ιανουαρίου του έτους 2021, με τίτλο «ΑΦΗΣΤΕ Κ.ΚΟΥΚΟΔΗΜΟ ΤΙΣ ΕΜΠΑΘΕΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ», κάνετε ευθεία αναφορά στην πρώτη από εμάς υπονοώντας ότι εμπλέκεται σε παράτυπες συναλλαγές και συγκεκριμένα σε στοχευμένες αναθέσεις.

Η αναφορά σας δε αυτή είχε υποτιμητικό και απαξιωτικό χαρακτήρα και εμμέσως πλην σαφώς αλλά και καθιστώντας κατανοητό στους πάντες, κατηγορήσατε την  πρώτη από εμάς ότι ανέλαβε έργα παράτυπα από τον Δήμο Κατερίνης  ενώ δεν είχε τις προϋποθέσεις ούτε και το δικαίωμα να το αναλάβει. Συγκεκριμένα, κατά λέξη αναφέρατε στην ως άνω επιστολή όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο facebook από εσάς και σε πλείστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, ιστοσελίδες του νομού αλλά και πανελληνίως ότι έλαβαν χώρα «στοχευμένες απευθείας αναθέσεις σε νεοσύστατες εταιρείες ΙΚΕ συσχετιζόμενες με πρόσωπα πέριξ του δημάρχου και μελών της διοίκησης». Εμμέσως πλην σαφώς και πέραν της κατηγορίας κατά της δημοτικής διοίκησης του δήμου Κατερίνης η οποία δεν αφορά την επαγγελματική οντότητα και την εταιρεία την οποία εκπροσωπώ προσάπτετε στην εταιρεία μου- πρώτη από εμάς αθέμιτες και παράνομες πρακτικές με τις οποίες δήθεν κατάφερε να αποσπάσει στοχευμένες απευθείας αναθέσεις με σκοπό να αποκομίσει αθέμιτο κέρδος. Περαιτέρω, κάνετε ευθεία ονομαστική αναφορά στο πρόσωπό μου- δεύτερη από εμάς στην ως άνω επιστολή σας αναφερόμενος σε εμένα ονομαστικά συνδέοντας την καταγγελία σας για τις ΙΚΕ η οποία ήταν αόριστη στην επιστολή παραίτησης σας και  καθιστώντας αυτήν ορισμένη, μην αφήνοντας καμία αμφιβολία ότι αναφέρεστε στην εταιρεία μου- πρώτη από εμάς και σε μένα προσωπικά- δέυτερη από εμάς. Μάλιστα, δεν αρκεστήκατε στην δημοσίευση προσωπικών μου στοιχείων αλλά προχωρήσατε και στη δημοσίευση στοιχείων της εταιρείας  δίχως τη συγκατάθεσή μου τόσο για τα πρώτα όσο και για τα δεύτερα, παραβιάζοντας το νόμο περί προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα το αρ. 38 παρ 1,2 του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα, στην επιστολή σας που δημοσιεύτηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2021 στο blog λευτεριά, στο 7 news καθώς και σε όλα τα μέσα ηλεκτρονικής δικτύωσης του Νομού αναφέρετε ονομαστικά τα στοιχεία της εταιρείας  και τα προσωπικά της δεύτερης από εμάς χωρίς τη συγκατάθεσή μας «Αλήθεια κ. Κουκοδήμο γνωρίζετε την εταιρία με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 15215564800, με ημερομηνία σύστασης 02-10-2019 (δηλαδή τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής) και επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»» με έδρα την κατερίνη  Ποιές άλλες εταιρίες εδρεύουν στην ίδια διεύθυνση;Σε αυτή λοιπόν την εταιρία εμφανίζεται ως διοίκηση ο ΕΙΛΑΝ ΙΔΡΙΖ ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ»

Καταρχήν πρέπει να διευκρινιστεί ότι η δεύτερη από εμάς δεν είναι κύριος αλλά κυρία. Είναι Ελληνίδα. Κατέχω ελληνική ταυτότητα είμαι ελληνίδα πολίτης και εκπληρώνω όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ελληνικό κράτος καθώς και δεν έχω απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Σχετικά με τις καταγγελίες σας απαντούμε τα εξής.

Ουδέποτε λάβαμε οποιοδήποτε έργο από οποιονδήποτε μη τηρουμένου του νόμου και της προβλεπόμενης διαδικασίαςειτε από ιδιώτη έιτε από οποιον δήποτε άλλο. Το αντικείμενο της εταιρείας μου ( πρώτης από εμάς) είναι το εμπόριο και δη  οι εισαγωγές προϊόντων και ακολουθεί την ίδια στρατηγική και την ίδια τακτική απέναντι σε όλους τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται αγοράζοντας τα προϊόντα. Ο λόγος για τον οποίον προτιμούνται τα προϊόντα που προμηθεύει είναι η εξαιρετική τους ποιότητα και οι ανταγωνιστικές τιμές τους. Αποκλειστικά αυτά είναι τα μόνα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι πελάτες της για να προμηθευτούν προϊόντα τα οποία εμπορεύεται είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε πρόκειται για οποιονδήποτε άλλο στα πλαίσια , άλλωστε του υγιούς ανταγωνισμού. Η δε επιτυχία της επιχείρησής μας αποδεικνύεται και από τον κύκλο εργασιών της αλλά και από το προσωπικό το οποίο απασχολεί. Ως κεραυνός εν αιθρία πληροφορηθήκαμε και λάβαμε γνώση των σχετικών δημοσιευμάτων με τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας κατηγορείτε ότι παραβαίνουμε τους κανόνες του ανταγωνισμού, παραβαίνουμε το νόμο και ασκούμε παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα. Οι ισχυρισμοί σας αυτοί όμως είναι ιδιαίτερα προσβλητικοί και συκοφαντικοί τόσο για τη δεύτερη από εμάς προσωπικά όσο και για την εταιρεία – πρωτη από εμάς. Η βλάβη η οποία προκαλείται από τη συμπεριφορά αυτή είναι ανυπολόγιστη, όταν μάλιστα διάφορα δημοσιογραφικά site ιστολόγια, blogs, ιστοσελίδες αλλά και έγγραφος τύπος αναπαρήγαγε τις απόψεις σας αυτές διογκώνοντας, μάλιστα, το μέγεθος τους.

Όπως γίνεται αντιληπτό η διαδικασία αυτή έπληξε ανεπανόρθωτα το κύρος την αξιοπιστία και την τιμή  μας , η δε ζημιά στον επαγγελματικό τομέα είναι ανυπολόγιστη.

Τέλος, θα θέλαμε με το παρόν να τονίσουμε ότι όπως αναφέρετε στην ανάρτηση σας η οποία δημοσιεύτηκε στις 24 Ιανουαρίου του έτους 2021 στο blog λευτεριά  αυτολεξεί ότι «αναμένετε με μεγάλο ενδιαφέρον να δω σήμερα τους κυρίους Χασάνογλου και Ιδρίζ Χασάνογλου να προσέρχονται στον εισαγγελέα Κατερίνης προκειμένου να  υποβάλουν μήνυση» σας ενημερώνουμε ότι  η δεύτερη από εμάς ατομικά αλλά και για λογαριασμό της πρώτης από μας  θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα τα οποία δικαιούται ως Έλλην νομοταγής πολίτης για να προστατέψει την επαγγελματική και προσωπική  αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα του χαρακτήρα μου την προσωπική και επαγγελματική της υπόσταση, τόσο τη δική της, πολύ δε περισσότερο της εταιρείας της.

Επιπλέον στις 26-01-2021 προβήκατε σε νεα δημοσίευση στην οποία μεταξύ άλλων αναφερετε κατά λέξη «όσο καλόπιστος και να είμαι, κατόπιν της προαναγγελίας του κ. Κουκοδήμου έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης, περί επερχόμενων δικαστικών επιθέσεων εναντίον μου από τις εν λόγω νεοσύστατες Ι.Κ.Ε., θεωρώ πως πρόκειται για θεσμική εκτροπή.» Επίσης αναφέρετε «Ως προς το πολιτικό και ηθικό ζήτημα που προκύπτει από τους πλήρως στοιχειοθετημένους ισχυρισμούς μου, κ. Κουκοδήμο είναι θεσμικά, αυτοδιοικητικά και πολιτικά ανεπίτρεπτο να κρύβεστε πίσω από κακόγουστες φιέστες έξω από τα δικαστήρια και πίσω από εξώδικα νεοσύστατων Ι.Κ.Ε.» Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι το παρών καθώς και τα ενδικα μεσα που ο νομος μας  χορηγει, ασκουνται από εμας, τη πρωτη και την δεύτερη αποκλειστικά, και πέραν της ποινικής διαδικασίας η οποία είναι αυτοτελής και ανεξαρτητη και επαφίεται αποκλειστικα στην κρίση των ποινικών δικαστηρίων,στα οποία προκειται να προσφυγουμε,, οποιαδηποτε αποζημίωση επιδικασθεί, μετά την άσκηση αυτών, από τις παράνομες αυτές ενεργειες εις βάρος μας θα παραχωρηθεί σε κοινωφελη ιδρύματα τα οποια θα κατονομάζονται λεπτομερώς στην αγωγή μας η οποία θα σας κοινοποιηθεί.

Επειδή  η  πρώτη από εμάς είναι μια  νόμιμη επιχείρηση και προσπαθεί με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να επιβιώσει  μέσα σε αυτές τις δύσκολες εποχές εν μέσω lockdown.

Επειδή με τη συμπεριφορά σας αυτή τους υπαινικτικούς αλλά και ειρωνικούς σχολιασμούς σας, προσβάλλετε βάναυσα την τιμή, την υπόληψή  και την  επαγγελματική μας υπόσταση, υφιστάμεθα δε ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη πέραν της ηθικής.

Επειδή δημοσιεύστε προσωπικά μας δεδομένα δίχως τη συγκατάθεσή μας.

Επειδή με την παρούσα σας γνωστοποιούμαι ότι ορίζουμε ως εκπρόσωπο μας και αποκλειστικό πληρεξούσιο τον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω  Κ………………… Γ……………….. του Β…………….., κάτοικο Κ……………… οδός …………………… με αριθμό μητρώου ……………, στον οποίον έχουμε ήδη ανάθεσει την πλήρη εκπροσώπηση μας σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση και κατά συνέπεια μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτόν ως αντίκλητο.

Επειδή αυτοί οι προσβλητικοί σας χαρακτηρισμοί και υπαινιγμοί ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Επειδή πρόκειται να ασκήσουμε όλα  τα νόμιμα δικαιώματα  μας τόσο σε αστικό όσο και σε ποινικό επίπεδο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τη συμπεριφορά σας αυτή και

Σας καλούμε, δια της παρούσης, όπως παύσετε οποιαδήποτε ενέργεια βλάπτει την τιμή και την υπόληψή μας, την προσωπική, ηθική, επαγγελματική μας υπόσταση τόσο της δεύτερης από εμάς όσο και της πρώτης. Επίσης, σας καλουμε να παραλείψετε οποιαδήποτε προσβολή μας στο μέλλον και να αποκαταστήσετε την τιμή και την υπόληψή μας .

Κατερίνη, 26/01/2021

Οι εξωδίκως δηλούσες

ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ