Scroll to top

«Μάχη προσόντων» δίνουν οι υποψήφιοι ειδικοί φρουροί


- 22 Αυγούστου 2011

 • pyrosvestesΑιτήσεις και δικαιολογητικά στα αστυνομικά τμήματα έως 5 Σεπτεμβρίου

   

  Το ενδιαφέρον χιλιάδων αποφοίτων Λυκείου συγκεντρώνει ο νέος διαγωνισμός της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόσληψη 1.200 Ειδικών Φρουρών (αντρών και γυναικών), που ξεκίνησε χθες.
  Οι υποψήφιοι, εκτός από τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν, οφείλουν να γνωρίζουν τρία κομβικά σημεία που θα τους προσφέρουν πολύτιμα μόρια.
  1. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για όσους υπηρέτησαν ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης ή έχουν προϋπηρεσία ως Επαγγελματίες Οπλίτες.
  2. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας μπορεί να θεωρείται πρόσθετο προσόν, όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό, εν όψει της στελέχωσης της νέας ομάδας δικυκλιστών της ΕΛ.ΑΣ. Εξτρα πριμοδότηση απολαμβάνουν και οι έχοντες δίπλωμα αυτοκινήτου.
  3. Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας”, αλλά και η γνώση ξένης γλώσσας αποτελούν “χρυσά” εφόδια, καθώς συνοδεύονται από υψηλά μόρια.
  «Κλειδί» τα μόρια
  Ανάλογα με τα μόρια που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, βάσει των προσόντων του, θα καταρτιστεί ο αρχικός πίνακας των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.
  Η βαθμολογία τους προκύπτει από τον γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) του υποψηφίου, συν τα μόρια από δέκα επιμέρους κριτήρια:
  1. Υπηρεσία ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις (μία μονάδα), υπηρεσία ως Εφεδρος Αξιωματικός (πέντε μονάδες), υπηρεσία σε Ειδικές Δυνάμεις (πέντε μονάδες), υπηρεσία ως Επαγγελματίας Οπλίτης (μία μονάδα), Προεδρική Φρουρά (πέντε μονάδες).
  2. Γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας: άριστη γνώση (τρεις μονάδες), πολύ καλή γνώση (δύο μονάδες) και καλή γνώση (μία μονάδα).
  3. Τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (μία μονάδα).
  4. Κατοχή πτυχίου Δημοσίου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας» (δύο μονάδες).
  5. Κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου (μία μονάδα), μοτοσικλέτας (τρεις μονάδες), αυτοκινήτου Β΄(μία μονάδα) και αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ (δύο μονάδες).
  6. Τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (δέκα μονάδες).
  7. Γονέας πολύτεκνης οικογένειας (έξι μονάδες).
  8. Γονέας τριών τέκνων (τέσσερις μονάδες).
  9. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (τρεις μονάδες),
  10. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας (δύο μονάδες).
  Αιτήσεις – Δικαιολογητικά
  Οσοι έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζει η προκήρυξη, θα πρέπει να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους τις αιτήσεις τους (με φωτογραφία) έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.
  Παράλληλα οφείλουν να καταθέσουν:
  – Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
  – Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών – Απολυτηρίου Λυκείου.
  – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι άνδρες ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δεν υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και δέχονται να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
  – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι γυναίκες ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ότι δεν υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και δέχονται όσες υπηρέτησαν σε αυτές, να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ που θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.
  Επιπλέον οι υποψήφιοι υποβάλλουν κατά περίπτωση: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου ξένης γλώσσας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ.
  Η κατανομή των 1.200 θέσεων
  Από το σύνολο των θέσεων, οι 960 θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κλπ.) περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο Σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων ΕΠΑ.Λ., με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών, των ΕΠΑ.Σ και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.
  Οι υπόλοιπες 240 θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄ Κύκλου σπουδών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.
  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι Ελληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα εξής προσόντα:
  – Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
  – Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.
  – Εχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, και δεν φέρουν δερματοστιξία «τατουάζ» στο σώμα τους.
  – Εχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
  – Εχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.
  – Εχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  – Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
  – Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή άλλων εγκλημάτων.
  – Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους.
  – Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή με απόφαση δικαστηρίου.
  Προεδρικό Διάταγμα
  Με το Προεδρικό Διάταγμα 70/2011 που εκδόθηκε στις 4 Αυγούστου (ΦΕΚ/Α’/169) έγινε η σύσταση των 1.200 νέων οργανικών θέσεων για ειδικούς φρουρούς και προβλέφθηκαν τα κονδύλια μισθοδοσίας έως τις 20/6.
  Το ενδιαφέρον χιλιάδων αποφοίτων Λυκείου συγκεντρώνει ο νέος διαγωνισμός της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόσληψη 1.200 Ειδικών Φρουρών (αντρών και γυναικών), που ξεκίνησε χθες.
  Οι υποψήφιοι, εκτός από τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν, οφείλουν να γνωρίζουν τρία κομβικά σημεία που θα τους προσφέρουν πολύτιμα μόρια.
  1. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για όσους υπηρέτησαν ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης ή έχουν προϋπηρεσία ως Επαγγελματίες Οπλίτες.
  2. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας μπορεί να θεωρείται πρόσθετο προσόν, όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό, εν όψει της στελέχωσης της νέας ομάδας δικυκλιστών της ΕΛ.ΑΣ. Εξτρα πριμοδότηση απολαμβάνουν και οι έχοντες δίπλωμα αυτοκινήτου.
  3. Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας”, αλλά και η γνώση ξένης γλώσσας αποτελούν “χρυσά” εφόδια, καθώς συνοδεύονται από υψηλά μόρια.
  «Κλειδί» τα μόρια
  Ανάλογα με τα μόρια που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, βάσει των προσόντων του, θα καταρτιστεί ο αρχικός πίνακας των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.
  Η βαθμολογία τους προκύπτει από τον γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) του υποψηφίου, συν τα μόρια από δέκα επιμέρους κριτήρια:

  1. Υπηρεσία ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις (μία μονάδα), υπηρεσία ως Εφεδρος Αξιωματικός (πέντε μονάδες), υπηρεσία σε Ειδικές Δυνάμεις (πέντε μονάδες), υπηρεσία ως Επαγγελματίας Οπλίτης (μία μονάδα), Προεδρική Φρουρά (πέντε μονάδες).
  2. Γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας: άριστη γνώση (τρεις μονάδες), πολύ καλή γνώση (δύο μονάδες) και καλή γνώση (μία μονάδα).
  3. Τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (μία μονάδα).
  4. Κατοχή πτυχίου Δημοσίου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας» (δύο μονάδες).
  5. Κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου (μία μονάδα), μοτοσικλέτας (τρεις μονάδες), αυτοκινήτου Β΄(μία μονάδα) και αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ (δύο μονάδες).
  6. Τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (δέκα μονάδες).
  7. Γονέας πολύτεκνης οικογένειας (έξι μονάδες).
  8. Γονέας τριών τέκνων (τέσσερις μονάδες).
  9. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (τρεις μονάδες),
  10. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας (δύο μονάδες).
  Αιτήσεις – Δικαιολογητικά
  Οσοι έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζει η προκήρυξη, θα πρέπει να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους τις αιτήσεις τους (με φωτογραφία) έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.
  Παράλληλα οφείλουν να καταθέσουν:
  – Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
  – Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών – Απολυτηρίου Λυκείου.
  – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι άνδρες ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δεν υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και δέχονται να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
  – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι γυναίκες ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ότι δεν υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και δέχονται όσες υπηρέτησαν σε αυτές, να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ που θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.
  Επιπλέον οι υποψήφιοι υποβάλλουν κατά περίπτωση: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου ξένης γλώσσας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ.
  Η κατανομή των 1.200 θέσεων
  Από το σύνολο των θέσεων, οι 960 θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κλπ.) περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο Σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων ΕΠΑ.Λ., με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών, των ΕΠΑ.Σ και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.
  Οι υπόλοιπες 240 θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄ Κύκλου σπουδών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.
  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι Ελληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα εξής προσόντα:
  – Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
  – Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.
  – Εχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, και δεν φέρουν δερματοστιξία «τατουάζ» στο σώμα τους.
  – Εχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
  – Εχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.
  – Εχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  – Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
  – Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή άλλων εγκλημάτων.
  – Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους.
  – Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή με απόφαση δικαστηρίου.
  Προεδρικό Διάταγμα
  Με το Προεδρικό Διάταγμα 70/2011 που εκδόθηκε στις 4 Αυγούστου (ΦΕΚ/Α’/169) έγινε η σύσταση των 1.200 νέων οργανικών θέσεων για ειδικούς φρουρούς και προβλέφθηκαν τα κονδύλια μισθοδοσίας έως τις 20/6.

   

 • Δείτε επίσης...