?

Με απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας ορίστηκαν οι υπεύθυνοι Τομέων της ΝΟΔΕ Πιερίας.

Αυτοί είναι:

Υπεύθυνος Υγείας: Δημήτρης Δένης

Υπεύθυνος Δικαιοσύνης: Περικλής Γιδαράκος

Υπεύθυνος Οικονομίας: Γεώργιος Σπυριδόπουλος

Υπεύθυνος Υποδομών: Γεώργιος Πολυχρονίδης

Υπεύθυνος Παιδείας: Νικόλαος Τσιαμπέρας

Υπεύθυνος Πολιτισμού: Θεόδωρος Σιαμάγκας

Υπεύθυνος Κοινωνικών Θεμάτων: Χαράλαμπος Μπρουσκέλης

Υπεύθυνη Τουρισμού: Μαρία Ναβροζίδου

Υπεύθυνη Ναυτιλίας: Στέλλα Μαντουλίδου

Υπεύθυνος Αγροτικού: Δημήτρης Τσιμήτρης

Υπεύθυνος Ετεροδημοτών: Σταύρος Χριστοφορίδης

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «οι παραπάνω οριζόμενοι/ες μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΝΟΔΕ Πιερίας για την οποία έχουν οριστεί με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου».