Scroll to top

Ριζοσπαστική Κίνηση Π.Ε. Πιερίας: Όχι στην υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής!


- 13 Φεβρουαρίου 2019

 • Υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας! Ο ν. 4547 να καταργηθεί!

  Με τον Ν. 4547/2018 και ειδικότερα με τα άρθρα 10 και 11 προβλέπεται σε κάθε σχολείο η σύσταση είτε της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης) είτε της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

  Επίσης στα άρθρα 10 και 11 του Ν. 4547/2018 αναφέρεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 3, απαιτείται η: α) προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών της παραγράφου 2.». Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης(Ε.Π.Ε.) που αναφέρεται παραπάνω, είναι ένα γραπτό σχέδιο δράσης με διαδοχικούς μετρήσιμους στόχους και αφορά κυρίως στους μαθητές με ειδικές ανάγκες, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι υπόλοιποι μαθητές.

  Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφο του με ημερομηνία 21/12/2018 ενεργοποιεί τις ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης. Να διευκρινίσουμε ότι η Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης δεν είναι μια σε κάθε σχολείο. Συστήνεται για κάθε τμήμα που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν μαθητές με κάποια μαθησιακή ή εκπαιδευτική ανάγκη. Ο αντίστοιχος δάσκαλος της τάξης με τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή και τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. (όπου υπάρχει!) ή αλλιώς όποιος/α έχει επιλεγεί από τον σύλλογο διδασκόντων ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕΣΥ συγκροτεί την κάθε ομάδα.

  Στους εκπαιδευτικούς των γενικών τάξεων μεταφέρει το Υπουργείο Παιδείας την αναγκαιότητα διεπιστημονικής διάγνωσης αλλά και ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες, καλώντας τους να εφαρμόσουν βραχύχρονα προγράμματα παρέμβασης σε μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης, απουσία εκπαιδευτικών ΕΑΕ ή και ΕΔΕΑΥ, προτού παραπεμφθούν για αξιολόγηση στα ΚΕΣΥ και στη συνέχεια να κριθούν για την αποτελεσματικότητά τους ή μη! Μεταφέρει την ευθύνη στον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, ιδιαίτερα στα σχολεία που δεν λειτουργούν ΕΔΕΑΥ, καλώντας τον είτε να «αξιολογήσει» τους παραπάνω μαθητές με άτυπα εργαλεία και να κάνει «μπαλώματα» στην καθημερινή του διδασκαλία με «εύκολες» και έτοιμες λύσεις, είτε να πειραματιστεί σε πεδία που δεν έχει εκπαιδευτεί. Έτσι οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις ενός πλήρους στελεχωμένου ΚΕΔΔΥ μεταφέρονται σε κάθε σχολείο.

  Η άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση που κάνει ο εκπαιδευτικός προς όφελος δικό του και του μαθητή, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη διεπιστημονική αξιολόγηση, διάγνωση αλλά και την πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη στην οποία πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης κάθε μαθητής.

  Είναι φανερό ότι το υπουργείο μεταφέρει την αναγκαιότητα διεπιστημονικής αξιολόγησης, διάγνωσης αλλά και ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών στους εκπαιδευτικούς των γενικών τάξεων, προετοιμάζοντας ΚΛΙΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΟΤΙ «μπορούμε με λίγα και απλά πράγματα να βοηθήσουμε μαθητή που χρειάζεται ειδική εκπ/κή υποστήριξη (και) μόνοι μας», και υποβαθμίζει την ανάγκη για ειδική εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες ή και με Ε.Ε.Α.

  Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο υποβάθμισης του ευαίσθητου χώρου της Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης το οποίο κινείται στη λογική της «ένταξης» των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο χωρίς την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη. Δεν είναι τυχαίο ότι το έγγραφο εκδόθηκε ταυτόχρονα με την κατάθεση στη Βουλή του Προσοντολογίου μέσω του οποίου χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που καλύπτουν πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυσης και της ανεργίας.

  Καλούμε τη ΔΟΕ να πάρει απόφαση απεργίας-αποχής από τη συγκεκριμένη διαδικασία, θεωρώντας ότι αυτή η εκπαιδευτική πολιτική που στη βάση της αντιστρατεύεται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, δημιουργεί προϋποθέσεις αξιολόγησης σχολείου και εκπαιδευτικών, αξιολογώντας την «αποτελεσματικότητα» ενός «βραχύχρονου» εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης, που είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφού στερείται όλων των προαπαιτούμενων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρίες ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

   Κατάργηση του ν. 4547/2018 για τις νέες δομές εκπαίδευσης.
   Μόνιμους- μαζικούς διορισμούς όλου του απαραίτητου προσωπικού γενικής- ειδικής αγωγής
   Πλήρη παράλληλη στήριξη για κάθε μαθητή που την χρειάζεται με βάση τη διάγνωσή του.
   Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ΕΒΠ και σχολικό νοσηλευτή
   Ίδρυση και λειτουργία 2ου Τ.Ε. σε όσες σχολικές μονάδες υπάρχει ανάγκη.
   Απρόσκοπτη πρόσβαση της οικογένειας στις διεπιστημονικές ομάδες των ΚΕΣΥ σε σύντομο
  χρόνο που να μην υπερβαίνει τις 30 μέρες, χωρίς προαπαιτούμενα που ορίζει ο νέος νόμος για τις
  δομές

   

 • Δείτε επίσης...