Scroll to top

Σε αυτή τη χώρα νομοθετεί ακόμη η Βουλή… και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο


- 15 Απριλίου 2019

 •  

   

  Περί του Νόμου προστασίας των ζώων (δεσποζόμενα – αδέσποτα) οι σκέψεις μου. –

  Περπατάς αργά το βράδυ στην πόλη και βλέπεις λίγο πιο πέρα να περπατά ένα αδέσποτο σκυλί. Κάποιος θα ρωτούσε «τι πρέπει να κάνεις?» Εγώ ρωτώ «πως νιώθεις?».

  Νιώθεις φόβο, τρόμο & οργή ή συμπόνια, αγάπη και ανησυχία για το ζωντανό?  Πριν σκεφτούμε πώς έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε και κατ’ επέκταση να νιώθουμε, ας αναλογιστούμε τα αντικειμενικά δεδομένα.

  Βασικοί ορισμοί,όπως αυτοί αναγράφονται σε νόμους και επιστημονικές γραφές:

  • Ζώο είναι κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.
  • Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και γενικά τη μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξής τους.
  • Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς.
  • Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε μη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του.
  • Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό του.
  • Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.
  • Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση, που προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς.
  • Σοβαρό νόσημα είναι κάθε νόσημα άμεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή του ζώου.

  Ο νομοθέτης όταν καλείται να νομοθετήσει, πρώτα μας δίνει τους ορισμούς του αντικειμένου που έχει κληθεί να διαπραγματευθεί, εν συνεχεία ορίζει τις νομικές κατευθύνσεις  και εν τέλει αναφέρει τις αρμόδιες αρχές που οφείλουν να μεριμνούν για την διασφάλιση της νομιμότητας στην κοινωνία.

  Στη θλιβερή ιστορία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα μπορούμε να συμπεριλάβουμε, πλην άλλων, αμέτρητες σελίδες προγραμματικών θέσεων και υποσχέσεων που αν πραγματικά ήταν εφαρμόσιμες όλες ίσως τα αδέσποτα να ήταν πιο ευτυχισμένα και από εμάς τους ανθρώπους πάνω στη γη…

  Η φιλοζωία είναι στάση ζωής και ξεκινά από μια εσώτερη και ειλικρινή ανάγκη του ανθρώπου να νοιάζεται για την ευζωία κάθε ζώου. Εάν δεν είναι έμφυτη η φιλοζωική ενσυναίσθηση σε έναν άνθρωπο, η πολιτεία επιβάλλεται να επενδύσει στην Παιδεία και στην ενημέρωσή του.

  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται από τον Έλληνα Νομοθέτη, ως μίας από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους, να συνεισφέρει στον έλεγχο και στην εφαρμογή των κανόνων του περί  προστασίας των ζώων. Όσον αφορά στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, ο Δήμος, ως «ιδιοκτήτης τους» οφείλει να μεριμνά για όλα εκείνα που, εν τέλει, καταλήγουν στην περιφρούρηση της Δημόσια Υγείας . Εάν κατανοήσουμε,αφού μελετήσουμε, το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας, όπως αυτό έχει εξελιχθεί και ορίζεται στις μέρες μας, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως η πιο ρεαλιστική και με δυνατότητες εφαρμογής προεκλογική πρόταση είναι η τυπική εφαρμογή του νόμου από ένα Δημοτικό Συμβούλιο με έμπνευση, σύγχρονες αντιλήψεις και φιλοζωική Παιδεία.

  Ο νομοθέτης έχει προβλέψει και οι Ο.Τ.Α οφείλουν να μεριμνήσουν κατά τις επιταγές του Νόμου. Αυτή είναι η πραγματική υποχρέωση και η βασική δέσμευση που πρέπει να αιωρείται προεκλογικά.

  Όσον αφορά στην φιλοζωική Παιδεία όλων, θα επιστρέψω στο ερώτημα που έθεσα αρχικά. «Πως νιώθεις ?» Γιατί αν νιώθεις, είτε είσαι Δημότης είτε Αυτοδιοικητικός λειτουργός σίγουρα θα έχεις προσπαθήσει κι εσύ με τον δικό σου τρόπο να μην υπάρχουν αδέσποτα στον δρόμο. Θα έχεις φροντίσει να διαπαιδαγωγήσεις το παιδί σου ανάλογα, θα έχεις ανατρέξει να ενημερωθείς, θα έχεις βοηθήσει στην υιοθεσία ενός τουλάχιστον αδέσποτου στη ζωή σου, θα έχεις τολμήσει να καταγγείλεις μια κακοποίηση ζώου, θα έχεις ταΐσει ένα αδέσποτο και κυρίως… θα φροντίζεις κατά τον νόμο και τους κανόνες ευζωίας το δικό σου δεσποζόμενο.

  Εάν κάποια μέρα η κοινωνία μας αποτελείται καθ’ ολοκληρίαν από τέτοιους Δημότες δεν θα ανησυχούμε για το πώς θα ενεργήσει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί και αυτό προέρχεται από εμάς, θα έλεγα αν σκεφτόμουν ως Δημότης μόνο!

  Ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος θα προσθέσω απλά τους βασικούς άξονες που διέπουν τις προτάσεις του συνδυασμού «Ανανέωση τώρα» που εκπροσωπώ:

  • Πιστή τήρηση της ελληνικής νομοθεσίας από τον Δήμο Κατερίνης.
  • Προαγωγή της Πρόληψης – Ενημέρωση – Παιδεία.
  • Αυστηρή περιφρούρηση της Δημόσιας Υγείας.
  • Σαφής προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό της μεθοδολογίας και των υποδομών.

  Εάν τηρηθούν τα παραπάνω κατά γράμμα, το πρόβλημα δεν θα είναι πρόβλημα πια. Αυτό είναι το ηθικό μα και το πραγματικό μας χρέος. Να ενεργούμε και να αποφασίζουμε τηρώντας πιστά τους κανονισμούς. Ο νομοθέτης έχει προβλέψει με σαφήνεια για την προστασία όλων των ζώων αλλά και της Δημόσιας Υγείας ως υπέρτατο αγαθό της κοινωνίας μας.Το χρέος μας είναι να μεριμνήσουμε, ως νομοταγείς πολίτες, στην τήρηση όσων αυτός έχει καταγράψει. Πιο απλά και πολιτισμένα δεν γίνεται! Ας μην υπερκαλύπτουμε τον ρόλο του ως σύγχρονοι υποψήφιοι… παντογνώστες και «νομοθέτες». Απαιτείται συνεργασία όλων των αρμοδίων αρχών και συντονισμός στοχευμένων ενεργειών.

  Για να μην υπάρχουν αδέσποτα κοντά σε σχολειά κάποιος θα πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του και να μεριμνά για την τήρηση του Νόμου. Για να μην δημιουργούνται αγέλες από αδέσποτα, επίσης κάποιος πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Γενικά αλλά όχι απροσδιόριστα, μειονεκτούμε στην αυστηρή τήρηση των διατάξεων του νόμου ένθεν κακείθεν, δηλαδή και ως ιδιοκτήτες ενός δεσποζόμενου αλλά και ως ιδιοκτήτες πολλών αδέσποτων.

  Αυτό που πρέπει όλοι να συνομολογήσουμε είναι πως πρέπει να βρούμε τον χαμένο πολιτισμό μας. Να επενδύσουμε στην Παιδεία για να αντιπαρέλθουμε της γεωμετρικής προόδου με την οποία κινδυνεύουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια να αυξάνονται τα δεσποζόμενα που θα μετακυλούν στην κατηγορία των αδέσποτων.

  Ας μην ξεχνούμε ότι οι επιστήμονες τα αποκαλούν «ζώα συντροφιάς» του Ανθρώπου.

  ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΖΕΙΣ

   

  ΤΕΡΖΙΔΟΥ Δ. ΜΑΡΙΑ

  Ειδικός Ορθοδοντικός DDS, MSc

  University of Helsinki, FINLAND

  Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνης με τον ανεξάρτητο, πολυσυλλεκτικό και πολύχρωμο συνδυασμό «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ»του Υποψηφίου Δημάρχου Κατερίνης Γεωργίου Δ. Νταντάμη.

   

 • Δείτε επίσης...