Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ  συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: «Montessori για τους Εφήβους». Στο πλαίσιο  αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη διακρατική συνάντηση εργασίας στην Καππαδοκία της Τουρκίας με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, ήτοι τα  Μοντεσσοριανά Σχολεία από την Τσεχία  και την Πολωνία, καθώς και τα μη Μοντεσσοριανά Σχολεία από τη Ρουμανία και την Τουρκία, ενώ τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ εκπροσωπήθηκαν από τον κ. Καπέτη Ευάγγελο.

Κύριος στόχος του προγράμματος  είναι να αναπτυχθεί τόσο η μεθοδολογία Μοντεσσόρι για τους εφήβους, όσο και η ικανότητα δραστηριοποίησης των εταίρων σε διεθνές επίπεδο με την ανταλλαγή καινοτόμων  ιδεών ,  καλών πρακτικών και νέων μεθόδων διδασκαλίας. Αρχές  της μοντεσσοριανής μεθόδου είναι ο σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού και  η ελευθερία που θα βγει από την πειθαρχία.

Άλλες αρχές είναι:

  • Η εσωτερική και εξωτερική τάξη στη συγκρότηση του ανθρώπου.
  • Ο σεβασμός στο έμψυχο και άψυχο περιβάλλον.
  • Η ατομική προσπάθεια αλλά και η καλή συνεργασία με τον κόσμο του περιβάλλοντος.
  • Η μάθηση μέσω της έρευνας που θα δώσει τη χαρά για τη δουλειά και την ικανοποίηση για το αποτέλεσμα.

Στρατηγικές διδασκαλίας της Μοντεσσοριανής μεθόδου θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε μαθητές του Γυμνασίου ΠΛΑΤΩΝ.