Με καταμετρημένες τις ψήφους και στα 21 εκλογικά τμήματα.