Νέα έκθεση δείχνει ότι το 55% των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν διαθέτουν επαρκείς ικανότητες για ανάλυση εδάφους. Στην απειλή που συνιστά η αλάτωση του εδάφους για την παγκόσμια...