Τόσο μακριά, μα και τόσο κοντά εκείνο το λυτρωτικό πολιτικά 1981. Μακριά μετρώντας το χρόνο, αλλά και κοντά με μέτρο την επείγουσα αναγκαιότητα επανάληψης του. Αναγκαιότητα που την καθιστά επείγουσα...