Τιμές στη μνήμη πεσόντων από τη Μικρά Ασία και Ανατολική Θράκη καθώς και από τη Μητροπολιτική Ελλάδα αποδόθηκαν το πρωί τής Κυριακής 18/9/2022 στην Κατερίνη με τη συμμετοχή τού Συνδέσμου...