Τοπικά

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πιερίας: Ανακοίνωση τμήματος Κτηνιατρικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Κατόπιν των πρόσφατων κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων που εντοπίστηκαν σε Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας, εφιστούμε την προσοχή των κτηνοτρόφων και παρακαλούμε για την τήρηση όλων των...
Τοπικά

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας: Διάθεση πλεονάζουσας χωρητικότητας (GT) και ιπποδύναμης (kW)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διάθεση πλεονάζουσας χωρητικότητας (GT) και ιπποδύναμης (kW) Το Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Πιερίας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την αριθ. 3406/368489/30.11.2023 (Β’ 6854) ΥΑ το ύψος της συνολικής πλεονάζουσας...
Τοπικά

Διεύθυνση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας: «Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2023 – 2024»

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024 γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη...
Τοπικά

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: 3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Πιερίας

  1. Στόχοι 1.1 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης εκδίδει το παρόν Δελτίο...
Τοπικά

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για έκδοση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 3.1.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» του...
Τοπικά

Διεύθυνση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας: Δήλωση Κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2023

Η ΔΑΟΚ Π.Ε Πιερίας σας ενημερώνει ότι σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με Αριθμό 140/106513/2021 (ΦΕΚ 1560 Β/17-4-2021): Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και της υπ’ αρ. 175/118284/23 (ΦΕΚ 2712 Β/25-4-2023)...
Τοπικά

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας: Οδηγίες για την καταπολέμηση των ακρίδων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας εφιστά την προσοχή των παραγωγών για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν ακριδοκηλίδων. Βασική προϋπόθεση για την πρόληψη των ζημιών από ακρίδες...
Τοπικά

ΑνακοίνωσηΔιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΚΜ για τους ενεργούς μελισσοκόμους

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνει τους ενεργούς μελισσοκόμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 175/118284/25-4-2023 (Β΄2712)...
Τοπικά

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας: «Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2023-2024»

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας, ανακοινώνεται ότι ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, περιόδου 2023-2024. Οι...
Τοπικά

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας: Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά ύδατα του Νομού Πιερίας

Το Τμήμα Αλιείας σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την αριθ. 257732(5448)/12.04.2023 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κας Σοφίας Μαυρίδου (ΑΔΑ: 9Θ957ΛΛ-Χ45) και την αριθ. 217521(1416)/28.03.2023 Απόφαση Αντιπεριφεριάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής...