Αποχαιρετήσαμε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας Βροντούς Δημήτριο Σπανό. Πλήρης ημερών, σε ηλικία 97 ετών, έφυγε αθόρυβα, αξιοπρεπής και...