Υπό προϋποθέσεις το τροχαίο ατύχημα κατά την μετάβαση του υπαλλήλου στην εργασία του μπορεί να θεωρηθεί ως εργατικό ατύχημα και να αποζημιωθεί αναλόγως έκρινε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφασή του κατά την εξέταση προσφυγής σε απόφαση της Τοπικής...