Στο πλαίσιο της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» (“Farm to Fork”), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει αριθμό δράσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης ως το τέλος του έτους 2022, νομοθετικής πρότασης για μια...