Ο τρόπος με τον οποίο ακούγονται τα ονόματα των ανθρώπων αλλά και ο ήχος των λέξεων γενικότερα, μπορεί να επηρεάζουν, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Φανταστείτε...