Ξεπερνούν τις 600.000 τα ανασφάλιστα οχήματα. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών προτείνει να γίνεται αδιάλειπτα έλεγχος, ηλεκτρονικά. Να γίνεται αδιάλειπτα ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα, ηλεκτρονικά, και εφόσον...