Ρυθμίσεις με μειώσεις μέχρι και 40% των οφειλών των επιχειρήσεων Σημαντική πρωτοβουλία, η οποία φέρνει ένα βήμα πιο κοντά τους Χρήστες Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικής και τους Δημιουργούς/Δικαιούχους πνευματικών...