Σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, υπάρχουν δυνατότητες για επιλογή αναπτυσσόμενων επαγγελμάτων που δεν απαιτούν πτυχίο. Η αγορά εργασίας αλλάζει ταχύτατα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες ανάγκες στον κλάδο...