Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Ιανουαρίου 2023 επαναρχίζουν οι αγώνες των τμημάτων υποδομών. Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι ή/και προπονητές των Σωματείων να υποβάλουν γραπτώς (e-mail), οποιοδήποτε νέο αίτημα έχουν.