Επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανάδειξη και αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων έχει εκδηλώσει και επισήμως ο Όμιλος “ELEEN MARINE”, με επιστολή του CEO Nikolay Kolev, προς τον δήμαρχο Κατερίνης.   Της επιστολής...