Από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έγιναν ποτέ στη Νέα Έφεσο αυτή του Βαγγέλη Γερολιόλιου χθες Ωραία ομιλία με πρόγραμμα και θέσεις, που ικανοποίησε όσους την παρακολούθησαν. Βαδίζει σταθερά και σίγουρα...