Τα εισοδηματικά κριτήρια Το πρόγραμμα αφορά μητέρες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και απευθύνεται σε χιλιάδες παιδιά. Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Πότε οι αιτήσεις για Voucher και ποια είναι τα εισοδηματικά...