Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών ενδιαφέρεται βέβαια για την τεχνολογία πίσω από εγχείρημα και όχι απλά για την αναβίωση του αρχαίου ζώου Η CIA χρηματοδοτεί έρευνες για την αναβίωση εξαφανισμένων ζώων...