Δύο νέα προγράμματα εξήγγειλε η κυβέρνηση προκειμένουν να δώσει λύση στο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι: «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για νέους ηλικίας 18-39 ετών και «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»...