Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μπαίνει στη ζωή μας το «έξυπνο εισιτήριο», οι «έξυπνες στάσεις» & πλήθος αλλαγών προς όφελος των επιβατών. Φανταστείτε ότι θέλετε να ταξιδέψετε π.χ. στην...