Γράφει ο Ευάγγελος Κ. Τρανώρης Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω – Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Νομικού Βήματος – Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων Ο Νόμος της «δεύτερης ευκαιρίας», μέσα από της διατάξεις...