Ο ωκεανός νερού που εκτιμάται ότι υπάρχει στο εσωτερικό τού δορυφόρου Ευρώπη του Δία θα μπορούσε να είναι φιλόξενος για την ανάπτυξη ζωής, σύμφωνα με τη NASA. Σε...