«Λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην οικονομία, είναι εξαιρετικά απίθανο να προχωρήσουμε σε αναβάθμιση της Ελλάδας στους επόμενους 6-9 μήνες και αυτός είναι ο βασικός λόγος...