Ο Σεπτέμβρης είναι εδώ και ακόμα και αν οι θερμοκρασίες δεν είναι χαμηλές, η διάθεσή μας είναι φθινοπωρινή και γι’αυτό έχουμε μπει σε ένα mood να ψάχνουμε ρούχα,...