Στους Ισπανούς ειδικούς της τέχνης δόθηκε επιπλέον χρόνος για να προσδιορίσουν την πραγματική του συγγραφέα. Η ισπανική κυβέρνηση χορήγησε από χθες το καθεστώς προστασίας σε μια μικρή ελαιογραφία, την οποία...