Να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη στους αγροτικούς συνεταιρισμούς Το πρόβλημα των χρεών παρελθόντων ετών που βαραίνουν τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξή τους,