Τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ συμβάλλουν στην προσπάθεια να καταγραφούν, να μελετηθούν και να περισωθούν ακέραια τα στοιχεία που οριοθετούν την πολιτισμική μας ταυτότητα. Αποτελεί βασική πεποίθηση ότι η τοπική ιστορία...