Την αντίδρασή τους στον υποχρεωτικό εμβολιασμό εξέφρασαν εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης συμμετέχοντας στην πεντάωρη στάση εργασίας, όλων των Σωματείων Εργαζομένων της Κεντρικής Μακεδονίας που  κάλυψε και στήριξε και η...