Σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα έργων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στο σύνολο του Δήμου και συμβάλλει στην εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών υποδομών εντάσσονται οι παρεμβάσεις συνεργείων του Δήμου Κατερίνης, στα...