Όταν απελευθερώθηκε η Κατερίνη (Οκτώβριος 1912), ο Μουχαρέμ Ρουστέμ ήταν ήδη δήμαρχος της πόλης. Παρέμεινε στο αξίωμα μέχρι το Σεπτέμβριο του 1915, χάρη στην εμπιστοσύνη των Κατερινιωτών, για...