Εκδόθηκε το 1952 από το Μουσείο Gutenberg, στο Mainz της Γερμανίας. Έχει διαστάσεις 5 επί 5 χιλιοστά και είναι μικρότερο από την άκρη ενός μολυβιού. Ένα από τα πιο μικροσκοπικά...