Η εμφύτευση ειδικής συσκευής στον εγκέφαλο επιτρέπει την επικοινωνία σε ασθενή με νόσο του κινητικού νευρώνα και πλήρη μυϊκή παράλυση Η νόσος του κινητικού νευρώνα είναι μία προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση...