Σε λειτουργία είναι πλέον και η πλατφόρμα του ψηφιακού ραντεβού για τους ανέργους. Το myOAEDlive.gov.gr, μέσω του οποίου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται από στελέχη...