Ο πολιτισμός αποτελεί τη βάση κάθε κοινωνίας και προάγει αξίες όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός. Η ιδιαίτερα σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και της Ευρώπης, δημιούργησε προϋποθέσεις...