Στην Εθνική οδό Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, λίγο μετά τη Μ. Γέφυρα (Μηλοβό), στην άκρη της οδού υπάρχει ένας μαρμάρινος παλιός χιλιομετρητής με χαραγμένη την αριθμητική ένδειξη 64 (φωτο 1...