Ενστάσεις εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη σύσταση της νέας οικονομικής εισαγγελίας, στην οποία συγχωνεύεται η εισαγγελία διαφθοράς, και για τη συμμετοχή εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών...