Ο πρώτος γύρος των Γαλλικών εκλογών ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματά του, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα. Η διάσπαση του πέραν της Γκωλικής δεξιάς χώρου, δεν ανέκοψε την πορεία της Μαρί Λε Πεν,...