Κάθε χώρα και κάθε λαός έχει τα δικά του έθιμα την περίοδο των Χριστουγέννων. Άλλα αναβιώνουν περισσότερο και άλλα έχουν χαθεί ελαφρώς στο πέρασμα των ετών. Κάποια από αυτά είναι...