Ο περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας πρότεινε τη χωρική διεύρυνση της περιφέρειας με προσάρτηση νομών της Κεντρικής Μακεδονίας. Την επέκταση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την προσάρτηση ορισμένων νομών...